Hiển thị tất cả 10 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 63060 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 63060 7000W Cảm Ứng

  22.500.000
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 543 x 575 mm
  • Công suất vùng từ trái: 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 630T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 630T 5600W Cảm Ứng

  24.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 5600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 558 x 488 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 83080 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 83080 5200W Cảm Ứng

  25.500.000
  • Kích thước mặt kính: 840 x 350 mm
  • Kích thước khoét đá: 744 x 372 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1200W – Booster 1600W
  • Công suất vùng từ phải: 1500W – Booster 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 5200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 83080T 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 83080T 6400W Cảm Ứng

  25.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 6400W
  • Kích thước mặt kính: 800 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 775 x 375 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 93090 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 93090 7400W Cảm Ứng

  39.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái giữa: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 900 x 350 mm
  • Kích thước khoét đá: 650 x 320 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 64058 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 64058 7200W Cảm Ứng

  31.500.000
  • Công suất 3 vùng từ trái: 1400W – Booster 2100W
  • Công suất vùng từ phải: 1850W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 558 x 488 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 74070 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 74070 3700W Cảm Ứng

  34.500.000
  • Công suất 3 vùng từ trái: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 700 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 643 x 475 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Bonucci BNC 72066 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Bonucci BNC 72066 3600W Cảm Ứng

  20.850.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 700 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 335 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Bonucci BNC72066LS 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Bonucci BNC72066LS 3600W Cảm Ứng

  20.850.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 335 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Bonucci BNC 721MIX 1800W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Bonucci BNC 721MIX 3500W Cảm Ứng

  19.500.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1800W
  • Công suất vùng từ phải: 1700W
  • Tổng công suất tối đa: 3500W
  • Kích thước mặt kính: 680 x 370 mm
  • Kích thước khoét đá: 665 x 370 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top