Hiển thị tất cả 23 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Sấy Chén Bát Âm Tủ 110 Lít Faster FS-A20
  Máy sấy chén

  Máy Sấy Chén Bát Âm Tủ 110 Lít Faster FS-A20

  6.800.000
  • Công nghệ: Sấy khô, tiệt trùng bằntg Ozone và đèn compact
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 630 x 430 mm
 • Mặt Trước Máy Sấy Chén Bát ÂmTủ 110 Lít Faster FS-A21
  Máy sấy chén

  Máy Sấy Chén Bát ÂmTủ 110 Lít Faster FS-A21

  6.560.000
  • Công nghệ: Sấy khô, tiệt trùng bằntg nhiệt độ và tia cực tím
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 630 x 430 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Faster FS 613SI 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Faster FS 613SI 5900W Cảm Ứng

  15.500.000
  • Công suất vùng từ trái trên:1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 5900W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Faster FS 223DI 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Domino Faster FS 223DI 3800W Cảm Ứng

  9.450.000
  • Công suất vùng từ trên: 1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1200W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 510 x 300 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 270 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster 723SI 4000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster 723SI 4000W Cảm Ứng

  17.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2800W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 288I 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 288I 4000W Cảm Ứng

  8.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 710 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 375 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 628I 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 628I 4000W Cảm Ứng

  10.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 666I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 666I 4600W Cảm Ứng

  13.890.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 688I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 688I 4000W Cảm Ứng

  12.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 712I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 712I 4100W Cảm Ứng

  13.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 1800W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4100W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 722I 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 722I 4000W Cảm Ứng

  14.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2600W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 723I 4000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 723I 4000W Cảm Ứng

  14.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2800W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 728I 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 728I 4000W Cảm Ứng

  14.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741G 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741G 4000W Cảm Ứng

  25.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741GI 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741GI 4000W Cảm Ứng

  22.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 710 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 782I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 782I 4100W Cảm Ứng

  13.600.000
  • Công suất vùng từ trái:1800W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4100W
  • Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 788I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 788I 4600W Cảm Ứng

  12.500.000
  • Công suất vùng từ trái:2000W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 710 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 912I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 912I 4600W Cảm Ứng

  16.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 922I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 922I 4600W Cảm Ứng

  16.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 923I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 923I 4600W Cảm Ứng

  16.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 999IN New 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 999IN New 4600W Cảm Ứng

  23.999.000
  • Công suất vùng từ trái: 1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W – Booster 2600W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS ID266 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS ID266 3800W Cảm Ứng

  18.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 710 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 330 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS ID288 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS ID288 3800W Cảm Ứng

  18.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1500W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 710 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 330 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top