Hiển thị tất cả 14 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Kocher DI 855GE 5500W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Kocher DI 855GE 7500W Cảm Ứng

  28.290.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2800W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 7500W
  • Inverter tiết kiệm 38% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Kocher DI 753S 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Kocher DI-753S 7200W Cảm Ứng

  23.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 600 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 540 x 480 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Kocher DI 521 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Domino Đôi Kocher DI-521 3800W Cảm Ứng

  8.990.000
  • Công suất vùng từ trên: 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 295 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 260 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 336H 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 336H 4000W Cảm Ứng

  14.690.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 715 x 415 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 733S 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 733S 3800W Cảm Ứng

  17.500.000
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 801GE IPLUS 3400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 801GE IPLUS 4600W Cảm Ứng

  21.550.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3400W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3400W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 802GE 3400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 802GE 4000W Cảm Ứng

  20.480.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3400W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 808GE 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 808GE 4200W Cảm Ứng

  35.080.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Inverter tiết kiệm 38% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 833GE 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 833GE 4000W Cảm Ứng

  19.290.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 750S 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI-750S 4000W Cảm Ứng

  20.160.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 1600W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 330 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI 806GE02 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DI-806GE02 4000W Cảm Ứng

  22.890.000
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 38% điện năng
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DIB4 888 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DIB4 888 4000W Cảm Ứng

  16.190.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 38% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DIB4 888MI 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DIB4 888MI 4200W Cảm Ứng

  16.690.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Inverter tiết kiệm 38% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Kocher DIB4 888W 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Kocher DIB4 888W 4200W Cảm Ứng

  18.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top