Hiển thị 1–30 của 37 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Cổ Điển Tomate slim TOM 1301 Inox
  Máy hút mùi cổ điển

  Máy Hút Mùi Cổ Điển Tomate slim TOM 1301 Inox

  3.570.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 140 x 500 mm
  • Công suất: 500m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Cổ Điển Tomate TOM 1301B
  Máy hút mùi cổ điển

  Máy Hút Mùi Cổ Điển Tomate TOM 1301B

  3.000.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 140 x 500 mm
  • Công suất: 500m3/h
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate GH 8G-02I DFC 3700W Cảm Ứng

  15.680.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate 8G-02IH DFC 4000W Cảm Ứng

  15.759.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1900W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Tomate TOM 03IR 5500W Cảm Ứng

  20.697.500
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1900W
  • Công suất vùng từ phải : 2000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 5500W
  • Kích thước mặt kính: 810 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 770 x 400 mm
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate 8G-02IH 4000W Cảm Ứng

  14.237.500
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 1900W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate GH DUO-S2I 4000W Cảm Ứng

  11.730.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 02I-G8 3700W Cảm Ứng

  17.289.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate GH 8G-02I 4000W Cảm Ứng

  14.237.500
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate GH DUO-S2IH 4000W Cảm Ứng

  11.730.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1900W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster: 2500W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate TOM 02IH-G7 3700W Cảm Ứng

  16.575.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1900W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 340 mm
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate TOM 77IH 3700W Cảm Ứng

  15.980.000
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Tomate TOM 03I-8G LUX 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Tomate TOM 03I-8G LUX 6600W Cảm Ứng

  20.859.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 6600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 790 x 440 mm
  • Kích thước khoét đá: 760 x 340 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Tomate TOM 03IS-8G 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Tomate TOM 03IS-8G 6600W Cảm Ứng

  19.796.500
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 6600W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 530 x 480 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Tomate TOM 04IP 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Tomate TOM 04IP 7200W Cảm Ứng

  19.975.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1600W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 770 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 740 x 480 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Tomate GH 027IS 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate GH 027IS 3600W Cảm Ứng

  14.025.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 325 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Tomate GH DUO-S2I plus 2500W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate GH DUO-S2I PLUS 4000W Cảm Ứng

  13.260.000
  • Công suất vùng từ trái: 2500W
  • Công suất vùng từ phải: 2500W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 02I-7S 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 02I-7S 3600W Cảm Ứng

  16.532.500
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 325 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 02I-7T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 02I-7T 3600W Cảm Ứng

  15.682.500
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 325 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 02I-8G LUX 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 02I-8G LUX 3600W Cảm Ứng

  20.272.500
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 695 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 77I Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Tomate TOM 77I 3700W Cảm Ứng

  15.980.000
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate GH 027IH 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate GH 027IH 3900W Cảm Ứng

  14.025.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1900W
  • Công suất vùng từ phải : 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3900W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 340 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate GH DUO-S2IH PLUS 2500W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Tomate GH DUO-S2IH PLUS 4000W Cảm Ứng

  13.260.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Lò Nướng Cơ Tomate TOM 241 Âm Tủ 64 Lít 2369W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Cơ Tomate TOM 241 Âm Tủ 64 Lít 2369W

  16.300.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 590 x 550 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 590 x 565 mm
  • Dung tích tối đa: 64 lít
  • Công suất nướng: 2369W
  • Tính năng chính: Nướng, đối lưu, rã đông, hâm nóng, nấu
 • Mặt Trước Lò Nướng Cơ Tomate TOM 242 Gold Âm Tủ 72 Lít 2369W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Cơ Tomate TOM 242 Gold Âm Tủ 72 Lít 2369W

  17.200.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 590 x 550 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 600 x 550 mm
  • Dung tích tối đa: 72 lít
  • Công suất nướng: 2369W
  • Tính năng chính: Nướng, đối lưu, rã đông, hâm nóng, nấu
 • Mặt Trước Lò Nướng Cơ Tomate TOM 242 Silver Âm Tủ 72 Lít 2369W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Cơ Tomate TOM 242 Silver Âm Tủ 72 Lít 2369W

  17.200.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 590 x 550 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 600 x 550 mm
  • Dung tích tối đa: 72 lít
  • Công suất nướng: 2369W
  • Tính năng chính: Nướng, đối lưu, rã đông, hâm nóng, nấu
 • Mặt Trước Lò Nướng Điện Tử Tomate TOM 230 Âm Tủ 64 Lít 2869W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Điện Tử Tomate TOM 230 Âm Tủ 64 Lít 2869W

  21.340.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 596 x 597 x 547 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 600 x 565 mm
  • Dung tích tối đa: 64 lít
  • Công suất nướng: 2869W
  • Tính năng chính: Nướng, đối lưu, rã đông, hâm nóng, nấu
 • Mặt Trước Lò Nướng Điện Tử Tomate TOM 234 Âm Tủ 64 Lít 2869W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Điện Tử Tomate TOM 234 Âm Tủ 64 Lít 2869W

  18.540.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 596 x 597 x 547 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 600 x 565 mm
  • Dung tích tối đa: 64 lít
  • Công suất nướng: 2869W
  • Tính năng chính: Nướng, đối lưu, rã đông, hâm nóng, nấu
 • Mặt Trước Lò Vi Sóng Cơ Có Nướng Tomate TOM MW-225 25 Lít Âm Tủ
  Lò vi sóng có nướng

  Lò Vi Sóng Điện Tử Có Nướng Tomate TOM MW-225 25 Lít Âm Tủ

  13.900.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 382 x 403 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 568 x 380 x 550 mm
  • Dung tích tối đa: 25 lít
  • Công suất vi sóng: 900W
  • Công suất nướng: 1400W
  • Tính năng chính: Nấu, rã đông, hâm nóng, nướng.
 • Mặt Trước Lò Vi Sóng Cơ Có Nướng Tomate TOM MW-220 20 Lít Âm Tủ
  Lò vi sóng mini

  Lò Vi Sóng Mini Cơ Có Nướng Tomate TOM MW-220 20 Lít Âm Tủ

  8.950.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 388 x 400 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 568 x 380 x 550 mm
  • Dung tích tối đa: 20 lít
  • Công suất vi sóng: 800W
  • Công suất nướng: 1000W
  • Tính năng chính: Nấu, rã đông, hâm nóng, nướng.
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top