Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Zemcook ZP69E2 IFX FLEX 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Zemcook ZP69E2 IFX FLEX 6600W Cảm Ứng

  16.990.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W
  • Công suất vùng từ phải: 2700W
  • Tổng công suất tối đa: 6600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Zemcook FLEX INTEL ProS 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Zemcook FLEX INTEL ProS 4400W Cảm Ứng

  19.950.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 40% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 202A 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 202A 4400W Cảm Ứng

  10.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 40% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 205 B 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 205 B 4400W Cảm Ứng

  10.693.000
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 205 PRO 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 205 PRO 4400W Cảm Ứng

  15.580.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 40% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 206 PRO 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 206 PRO 4400W Cảm Ứng

  15.664.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 40% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 282 PROX 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Zemcook IZM 282 PROX 4400W Cảm Ứng

  14.320.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 40% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Zemcook IZM 205 PRO IH 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Zemcook IZM 205 PRO IH 4400W Cảm Ứng

  13.243.000
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top