Mua Bếp điện 4 bếp giá tốt

Chọn mua bếp điện 4 bếp chính hãng giá rẻ tại HomeStory

Xem thêm
  

Hiển thị tất cả 29 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata T604 A 2300W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata T604 A 6500W Cảm Ứng

  13.860.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái trên: 2300W
  • Công suất vùng hồng ngoại trái dưới: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 6500W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata TN 604A 1800W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata TN 604A 6000W Cảm Ứng

  11.110.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái trên: 1800W
  • Công suất vùng hồng ngoại trái dưới: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 6000W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Teka TB 6415 Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Teka TB 6415 6200W Cảm Ứng

  8.393.000
  • Tổng công suất tối đa: 6200W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Teka TR 6420 2700W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Teka TR 6420 6200W Cảm Ứng

  11.193.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 6200W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Teka TZ 6415 Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Teka TZ 6415 6300W Cảm Ứng

  10.849.300
  • Tổng công suất tối đa: 6300W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 64058 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 64058 7200W Cảm Ứng

  31.500.000
  • Công suất 3 vùng từ trái: 1400W – Booster 2100W
  • Công suất vùng từ phải: 1850W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 558 x 488 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 74070 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bonucci BNC 74070 3700W Cảm Ứng

  34.500.000
  • Công suất 3 vùng từ trái: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 700 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 643 x 475 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS775FC5E 6900W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS775FC5E 6900W Cảm Ứng

  25.025.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W – booster 3100W
  • Tổng công suất tối đa: 6900W
  • Kích thước mặt kính: 710 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 500 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS831FB5E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS831FB5E 7400W Cảm Ứng

  30.420.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ giữa: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 802 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 500 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXY601JW1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXY601JW1E 7400W Cảm Ứng

  38.993.500
   >

  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 572 x 512 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 502 mm</li
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 604 BK 2100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 604 BK 6700W Cảm Ứng

  13.860.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1400W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1850W – Booster 2100W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1400W – Booster 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 6304 BK 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 6304 BK 7000W Cảm Ứng

  9.240.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1200W – Booster 1500W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1500W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 7000W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IF 6002 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IF 6002 BK 7400W Cảm Ứng

  20.944.000
  • Công suất vùng từ 2 mặt bếp : 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ 2 mặt bếp: 2100W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Fagor IF-4X Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Fagor IF-4X 7200W Cảm Ứng

  35.500.000
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 630 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Fagor IF-ZONE40HS 4600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Fagor IF-ZONE40HS 7200W Cảm Ứng

  34.000.000
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 630 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Giovani G-44T 1800W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Giovani G-44T 6200W Cảm Ứng

  16.867.500
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1300W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1300W
  • Tổng công suất tối đa: 6200W
  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 568 x 498 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Hafele HC-I604C 535.02.211 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Hafele HC-I604C 535.02.211 7400W Cảm Ứng

  19.192.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 576 x 518 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Hafele HC-I604D 535.02.040 3500W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Hafele HC-I604D 535.02.040 7400W Cảm Ứng

  21.199.200
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 576 x 518 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 864 LI 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 864 LI 7400W Cảm Ứng

  68.475.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2100W – Booster: 3000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2100W – Booster: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1600W – Booster: 1850W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W – Booster: 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 860 x 530 mm
  • Kích thước khoét đá: 810 x 495 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 904 SLIM Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 904 SLIM 7400W Cảm Ứng

  82.170.000
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 870 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 860 x 495 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MH-04I BM 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MH-04I BM 6800W Cảm Ứng

  21.912.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1600W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 6800W
  • Kích thước mặt kính: 770 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 725 x 475 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MI-784 ITG 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MI-784 ITG 7400W Cảm Ứng

  29.050.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W – Booster 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 780 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 740 x 480 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca Versatis Concept 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca Versatis Concept 7400W Cảm Ứng

  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 2400 x 1100 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Spelier SPM 948I 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Spelier SPF 948I 6700W Cảm Ứng

  24.650.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1850W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 3000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Teka IRF 9480 TFT TABLET Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Teka IRF 9480 TFT TABLET 7400W Cảm Ứng

  56.895.300
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 900 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 860 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Tomate TOM 04IP 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Tomate TOM 04IP 7200W Cảm Ứng

  19.975.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1600W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 770 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 740 x 480 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Fagor 2VFT-211AS Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Fagor 2VFT-211AS 6300W Cảm Ứng

  17.200.000
  • Tổng công suất tối đa: 6300W
  • Kích thước mặt kính: 630 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVQ731F15E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVQ731F15E 7400W Cảm Ứng

  47.580.000
   • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất máy hút mùi: 615 khối / giờ
   • Tổng công suất tối đa: 7400W

  n

  • Kích thước mặt kính: 710 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX875D67E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX875D67E 7400W Cảm Ứng

  58.890.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất hút mùi: 622 khối / giờ
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Home Connect điều khiển qua thiết bị di động
  • Kích thước mặt kính: 816 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 490 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top