Mua Bếp từ đôi Đức giá tốt

Chọn mua bếp từ đôi Đức nhập khẩu chính hãng tại HomeStory

Xem thêm
  

Hiển thị 1–30 của 55 kết quả

Bộ lọc
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-G668 4400W Cảm Ứng

  15.260.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73088 TSC 3700W Cảm Ứng

  24.282.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH896 4000W Cảm Ứng

  17.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 760 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1088 EG 4000W Cảm Ứng

  20.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Bosch HMH.PPI82560MS 3100W Cảm Ứng

  14.293.500
  • Công suất vùng từ trái: 2100W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 3100W
  • Kích thước mặt kính: 780 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73022 TSC 4800W Cảm Ứng

  21.390.250
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Munchen GM2285 3600W Cảm Ứng

  16.835.000
  • Công suất vùng từ trái: 1800W – Booster 2100W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W – Booster 2100W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Kocher DI 521 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Domino Đôi Kocher DI-521 3800W Cảm Ứng

  8.990.000
  • Công suất vùng từ trên: 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 295 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 260 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB660 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB660 3600W Cảm Ứng

  7.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-1088GM 5200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-1088GM 5200W Cảm Ứng

  15.960.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 2600W
  • Tổng công suất tối đa: 5200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-1168GM 3200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-1168GM 5200W Cảm Ứng

  15.750.000
  • Công suất vùng từ trái: 2600W – Booster 3200W
  • Công suất vùng từ phải: 2600W – Booster 3200W
  • Tổng công suất tối đa: 5200W
  • Inverter tiết kiệm 40% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-555GM 4400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-555GM 4400W Cảm Ứng

  15.260.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-558GM 4400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-558GM 4400W Cảm Ứng

  15.960.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-566GM 4400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-566GM 4400W Cảm Ứng

  15.960.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-999GM 4400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Binova BI-999GM 4400W Cảm Ứng

  15.960.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 385 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 87I 30000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 87I 4800W Cảm Ứng

  12.733.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước bề mặt: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 922H 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 922H 4200W Cảm Ứng

  21.233.000
  • Công suất vùng từ trái: 2100W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 989DH 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 989DH 3700W Cảm Ứng

  16.983.000
  • Công suất vùng từ trái: 2400W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2400W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH888 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH888 4000W Cảm Ứng

  18.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH366 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH366 4800W Cảm Ứng

  15.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH386 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH386 3600W Cảm Ứng

  15.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH888P 4000W
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH888P 4000W Cảm Ứng

  17.200.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH890 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH890 4000W Cảm Ứng

  20.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 288 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH890N 4000W Cảm Ứng

  20.240.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 760 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Eurosun EU-T888GE GOLD 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Eurosun EU-T888GE GOLD 3700W Cảm Ứng

  20.128.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải : 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 760 x 435 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Eurosun EU-T888GE SILVER 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Eurosun EU-T888GE SILVER 3700W Cảm Ứng

  20.128.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải : 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 760 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741G 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741G 4000W Cảm Ứng

  25.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741GI 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 741GI 4000W Cảm Ứng

  22.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 710 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 782I 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 782I 4100W Cảm Ứng

  13.600.000
  • Công suất vùng từ trái:1800W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4100W
  • Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73026 TSC 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73026 TSC 3700W Cảm Ứng

  21.390.250
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top