Mua Bếp từ dưới 10 triệu giá tốt

Chọn mua bếp từ tốt giá dưới 10 triệu tại HomeStory

Xem thêm
  

Hiển thị 1–30 của 31 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Kocher DI 521 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Domino Đôi Kocher DI-521 3800W Cảm Ứng

  8.990.000
  • Công suất vùng từ trên: 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 295 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 260 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB228N 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB228N 3600W Cảm Ứng

  6.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB266 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB266 3600W Cảm Ứng

  9.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB381 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB381 3600W Cảm Ứng

  8.174.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB390 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB390 3600W Cảm Ứng

  6.950.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB393 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB393 3600W Cảm Ứng

  8.200.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB660 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB660 3600W Cảm Ứng

  7.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB675 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB675 4000W Cảm Ứng

  9.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB678 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB678 3600W Cảm Ứng

  7.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber ABEI602 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber ABEI602 3600W Cảm Ứng

  9.100.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 360 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber ABLUXURY868IC 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber ABLUXURY868IC 3600W Cảm Ứng

  6.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Batani EG-15A 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Batani EG-15A 4000W Cảm Ứng

  6.340.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Batani EG-338C 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Batani EG-338C 4400W Cảm Ứng

  11.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm 37% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 06I 2100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 06I 4200W Cảm Ứng

  6.776.000
  • Công suất vùng từ trái: 2100W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 88ID 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 88ID 4800W Cảm Ứng

  8.483.000
  • Công suất vùng từ trái: 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Capri CR-806KT 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Capri CR-806KT 4000W Cảm Ứng

  8.290.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 735 x 415 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi CHEFS EH DIH2000A 3400W
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi ChefS EH-DIH2000A 3400W Cảm Ứng

  6.072.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 690 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH321 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH321 3400W Cảm Ứng

  7.992.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Faster FS 223DI 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Domino Faster FS 223DI 3800W Cảm Ứng

  9.450.000
  • Công suất vùng từ trên: 1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1200W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 510 x 300 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 270 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 288I 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Faster FS 288I 4000W Cảm Ứng

  8.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 710 x 410 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 375 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-1802 PI 4000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-1802 PI 4000W Cảm Ứng

  3.893.500
  • Công vùng từ trái: 2000W
  • Công vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W.
  • Kích thước mặt kính: 700 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 650 x 360 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-252T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-252T 4000W Cảm Ứng

  6.409.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000 W
  • Công suất vùng từ phải: 2000 W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 690 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 635 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca TA 1006C 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca TA 1006C 4000W Cảm Ứng

  7.880.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Sevilla SV-189T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Sevilla SV-189T 4000W Cảm Ứng

  7.990.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Sevilla SV-289T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Sevilla SV-289T 4000W Cảm Ứng

  8.890.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 35% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Sunhouse SHB-BI01 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Sunhouse SHB-DI01 4000W Cảm Ứng

  8.550.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đơn Arber AB265 2200W Cảm Ứng
  Bếp điện mini

  Bếp Điện Từ Đơn Arber AB265 2200W Cảm Ứng

  2.550.000
  • Tổng công suất tối đa: 2200W
  • Kích thước mặt kính: 395 x 305 mm
  • Kích thước khoét đá: 370 x 280 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đơn Binova BI-268-ID 2200W Cảm Ứng
  Bếp điện mini

  Bếp Điện Từ Đơn Binova BI-268-ID 2200W Cảm Ứng

  1.820.000
  • Công suất: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất tối đa: 2200W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 390 x 320 mm
  • Kích thước khoét đá: 370 x 300 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đơn Lorca TA 1018C 2200W Cảm Ứng
  Bếp điện mini

  Bếp Điện Từ Đơn Lorca TA-1018C 2200W Cảm Ứng

  2.280.000
  • Tổng công suất tối đa: 2200W
  • Kích thước mặt kính: 400 x 310 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Canzy CZ 06H 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Canzy CZ 06H 4200W Cảm Ứng

  6.776.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2600W
  • Công suất vùng hồng ngoại: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Thương hiệu
Công nghệ
Điều khiển
Vùng nấu
Lắp đặt
Công suất
Hình thái
Màu sắc
Loại kính
Xuất xứ
Scroll to Top