Mua Bếp từ vuông giá tốt

Chọn mua bếp từ vuông cao cấp chính hãng tại HomeStory

Xem thêm
  

Hiển thị 1–30 của 54 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Binova BI 3388GM 3200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Binova BI-3388GM 7400W Cảm Ứng

  17.360.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1600W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W – Booster 3200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Binova BI-689GM 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Binova BI-689GM 7400W Cảm Ứng

  17.360.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1600W – Booster 1800W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 3200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 63060 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 63060 7000W Cảm Ứng

  22.500.000
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 543 x 575 mm
  • Công suất vùng từ trái: 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 630T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bonucci BNC 630T 5600W Cảm Ứng

  24.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 5600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 558 x 488 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PID675DC1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PID675DC1E 7400W Cảm Ứng

  20.793.500
  • Công suất vùng từ trái: 3300W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 606 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PUC631BB5E 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PUC631BB5E 4600W Cảm Ứng

  14.885.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W
  • Công suất tổng tối đa: 4600W
  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoát đá: 562 x 500 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PVJ631FB1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PVJ631FB1E 7400W Cảm Ứng

  20.793.500
  • Công suất vùng từ trái: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W – Booster 3100W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 3600W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 502 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PXE675DC1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PXE675DC1E 7400W Cảm Ứng

  25.343.500
  • Công suất vùng từ trái: 3300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Kích thước mặt kính: 606 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 502 mm
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch PIJ651C1E 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch PIJ651FC1E 7400W Cảm Ứng

  15.730.000
   • Công suất vùng từ trái: 2600W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
   • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3100W
   • Tổng công suất tối đa: 7400W

  n

  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Canzy CZ Tl67HA 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Canzy CZ TL67HA 5500W Cảm Ứng

  16.983.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Công suất vùng từ phải: 2500W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 5500W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 570 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata I 6003 BK 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata I 6003 BK 5800W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 5800W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 BK 6700W Cảm Ứng

  13.398.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 WH 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 WH 6700W Cảm Ứng

  14.322.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3000W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6030 X 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6030 X 7200W Cảm Ứng

  15.169.000
  • Công suất vùng từ trái: 2700W – Booster 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6203 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6203 BK 7200W Cảm Ứng

  13.398.000
  • Công suất vùng từ trái: 2700W – Booster 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6303 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6303 BK 7100W Cảm Ứng

  10.934.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1500W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7100W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 633 7200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 633 7200W Cảm Ứng

  15.169.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3100W
  • Công suất vùng từ phải: 2800W – Booster 3600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IF 6011 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IF 6011 BK 6700W Cảm Ứng

  19.880.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W- Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 WH 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 WH 6700W Cảm Ứng

  17.556.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W- Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH535 2100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH535 5300W Cảm Ứng

  16.992.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1850W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W
  • Tổng công suất tối đa: 5300W
  • Kích thước mặt kính: 620 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH545 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH545 3600W Cảm Ứng

  14.232.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH555 4000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH555 6800W Cảm Ứng

  19.600.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 6800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 620 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D'mestik ES603 DKI 2500W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D’mestik ES603 DKI 6700W Cảm Ứng

  25.500.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W – Booster 2500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 590 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 550 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor FPI3350S 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor FPI3350S 7200W Cảm Ứng

  22.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor FPI3360S 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor FPI3360S 7200W Cảm Ứng

  22.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W.
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor IF-30BLX 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor IF-30BLX 7200W Cảm Ứng

  39.200.000
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 630 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor IF-ZONE33AS 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor IF-ZONE33AS 7200W Cảm Ứng

  33.600.000
  • Công suất vùng từ trái: Booster 3600W
  • Công suất vùng từ phải: Booster 3600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor SI-33C 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor SI-33C 6670W Cảm Ứng

  27.900.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 6670W
  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 480 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor SV-33S 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Fagor SV-33S 5300W Cảm Ứng

  15.700.000
  • Tổng công suất tối đa: 5300W
  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Faster FS 613SI 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Faster FS 613SI 5900W Cảm Ứng

  15.500.000
  • Công suất vùng từ trái trên:1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 5900W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top