Hiển thị 1–30 của 65 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Âm Tủ Arber AB-700KC
  Máy hút mùi âm tủ

  Máy Hút Mùi Âm Tủ Arber AB-700KC

  3.300.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 200 x 478 mm
  • Công suất: 900m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Cổ Điển Arber AB-600C
  Máy hút mùi cổ điển

  Máy Hút Mùi Cổ Điển Arber AB-600C

  2.437.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 195 x 460 mm
  • Công suất: 440m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Cổ Điển Arber AB-600D
  Máy hút mùi cổ điển

  Máy Hút Mùi Cổ Điển Arber AB-600D

  2.512.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 195 x 460 mm
  • Công suất: 440m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Cổ Điển Arber AB-700V
  Máy hút mùi cổ điển

  Máy Hút Mùi Cổ Điển Arber AB-700V

  2.960.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 150 x 500 mm
  • Công suất: 440m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Đảo Arber AB-700T
  Máy hút mùi đảo

  Máy Hút Mùi Đảo Arber AB-700T

  11.625.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 mm
  • Công suất: 1400m3/h
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB279 3600W Cảm Ứng

  8.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Arber AB278 3400W Cảm Ứng

  8.600.000
  • Công suất vùng từ: 2000W
  • Công suất vùng hồng ngoại: 1200W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Inverter tiết kiệm 27% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoát đá: 680 x 390 mm
 • Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Arber AB-380 3400W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi Arber AB-380 3400W Cảm Ứng

  4.455.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1000 – 1200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Arber AB369 2200W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Arber AB369 3600W Cảm Ứng

  7.500.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 715 x 425 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đơn Arber AB264 2200W Cảm Ứng
  Bếp điện mini

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đơn Arber AB264 2200W Cảm Ứng

  2.650.000
  • Tổng công suất tối đa: 2200W
  • Kích thước mặt kính: 395 x 305 mm
  • Kích thước khoét đá: 370 x 280 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Arber AB222S 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Arber AB222S 5200W Cảm Ứng

  12.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 5200W
  • Kích thước mặt kính: 760 x 460 mm
  • Kích thước khoét đá: 730 x 430 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB228N 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB228N 3600W Cảm Ứng

  6.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB266 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB266 3600W Cảm Ứng

  9.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB371 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB371 3600W Cảm Ứng

  5.700.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 425 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB373S 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB373S 3600W Cảm Ứng

  11.797.500
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 425 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB381 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB381 3600W Cảm Ứng

  8.174.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB383 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB383 3600W Cảm Ứng

  8.082.500
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 714 x 424 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 398 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB384 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB384 4000W Cảm Ứng

  10.850.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 425 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB386 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB386 3600W Cảm Ứng

  8.750.000
  • Công suất vùng từ trái: 1800W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB390 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB390 3600W Cảm Ứng

  6.950.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB392 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB392 3600W Cảm Ứng

  7.350.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB393 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB393 3600W Cảm Ứng

  8.200.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB395 3400W Cảm Ứng

  9.100.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB397 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB397 3600W Cảm Ứng

  8.750.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB399 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB399 3600W Cảm Ứng

  9.800.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vừng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB401 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB401 3600W Cảm Ứng

  9.275.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB402 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB402 3600W Cảm Ứng

  10.800.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 340 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB406B 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB406B 3600W Cảm Ứng

  6.200.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2600W
  • Tổng công suất tối đa: 2600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi AB552 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB552 3600W Cảm Ứng

  9.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Arber AB660 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Arber AB660 3600W Cảm Ứng

  7.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top