Hiển thị 1–30 của 69 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Âm Bàn Bosch DDD96AM60
  Máy hút mùi âm bàn

  Máy Hút Mùi Âm Bàn Bosch DDD96AM60

  66.000.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước máy (NxCxS): 918 x 1038 x 268 mm
  • Công suất: 750m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Âm Bàn Bosch DDD97BM60B
  Máy hút mùi âm bàn

  Máy Hút Mùi Âm Bàn Bosch DDD97BM60B

  62.000.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước máy (NxCxS): 875 x 1042 x 120 mm
  • Công suất: 750m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Âm Bàn Bosch DDD97BM69
  Máy hút mùi âm bàn

  Máy Hút Mùi Âm Bàn Bosch DDD97BM69

  65.000.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước máy (NxCxS): 918 x 1038 x 268 mm
  • Công suất: 750m3/h
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PID775DC1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PID775DC1E 7400W Cảm Ứng

  22.743.500
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 710 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 500 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Bosch HMH.PPI82560MS 3100W Cảm Ứng

  14.293.500
  • Công suất vùng từ trái: 2100W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 3100W
  • Kích thước mặt kính: 780 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PID675DC1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PID675DC1E 7400W Cảm Ứng

  20.793.500
  • Công suất vùng từ trái: 3300W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 606 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PUC631BB5E 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PUC631BB5E 4600W Cảm Ứng

  14.885.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W
  • Công suất tổng tối đa: 4600W
  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoát đá: 562 x 500 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PVJ631FB1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PVJ631FB1E 7400W Cảm Ứng

  20.793.500
  • Công suất vùng từ trái: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W – Booster 3100W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 3600W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 502 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PXE675DC1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch HMH.PXE675DC1E 7400W Cảm Ứng

  25.343.500
  • Công suất vùng từ trái: 3300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Kích thước mặt kính: 606 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 502 mm
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch PIJ651C1E 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Bosch PIJ651FC1E 7400W Cảm Ứng

  15.730.000
   • Công suất vùng từ trái: 2600W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
   • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3100W
   • Tổng công suất tối đa: 7400W

  n

  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS775FC5E 6900W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS775FC5E 6900W Cảm Ứng

  25.025.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W – booster 3100W
  • Tổng công suất tối đa: 6900W
  • Kích thước mặt kính: 710 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 500 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS831FB5E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVS831FB5E 7400W Cảm Ứng

  30.420.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ giữa: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 802 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 500 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXY601JW1E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXY601JW1E 7400W Cảm Ứng

  38.993.500
   >

  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 572 x 512 mm
  • Kích thước khoét đá: 562 x 502 mm</li
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 5 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX975DC1E 11100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 5 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX975DC1E 11100W Cảm Ứng

  45.493.500
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ giữa: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 11100W
  • Kích thước mặt kính: 916 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 882 x 502 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 5 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX975KW1E 11100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 5 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX975KW1E 11100W Cảm Ứng

  48.600.500
   • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ giữa: 2600W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
   • Tổng công suất tối đa: 11100W
   • Home Connect kết nối điều khiển với các thiết bị di động

  \n

   • Kích thước mặt kính: 916 x 527 mm
   • Kích thước khoét đá: 880 x 490 mm

  n

 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Domino Đôi Bosch HMH.PIB375FB1E 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Domino Đôi Bosch HMH.PIB375FB1E 3700W Cảm Ứng

  15.593.500
  • Công suất vùng từ trên: 1400W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Kích thước mặt kính: 306 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 272 x 500 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVQ731F15E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PVQ731F15E 7400W Cảm Ứng

  47.580.000
   • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
   • Công suất máy hút mùi: 615 khối / giờ
   • Tổng công suất tối đa: 7400W

  n

  • Kích thước mặt kính: 710 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX875D67E 7400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Kết Hợp Hút Mùi 4 Vùng Nấu Bosch HMH.PXX875D67E 7400W Cảm Ứng

  58.890.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất hút mùi: 622 khối / giờ
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Home Connect điều khiển qua thiết bị di động
  • Kích thước mặt kính: 816 x 527 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 490 mm
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch EL 600B
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch EL 600B

  31.890.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim nhôm, kính cường lực, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay, FACE ID
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch EL 600BK
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch EL 600BK

  31.890.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim nhôm, kính cường lực, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay, FACE ID
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch EL 600KB
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch EL 600KB

  16.990.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim nhôm, kính cường lực
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch EL 600KG
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch EL 600KG

  16.990.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim nhôm, kính cường lực
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch EL 800AK
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch EL 800AK

  35.990.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim kẽm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch EL 800AKB
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch EL 800AKB

  35.990.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim kẽm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch FU 750BK
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch FU 750BK

  21.890.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim kẽm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch FU 750K
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch FU 750K

  21.890.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim kẽm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch ID 30BK
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch ID 30BK

  10.990.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim nhôm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch ID 30BKB
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch ID 30BKB

  10.990.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim nhôm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch ID60BK
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch ID60BK

  16.390.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim kẽm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
 • Mặt Trước Khóa Vân Tay Bosch ID60GK
  Khoá vân tay

  Khóa Vân Tay Bosch ID60GK

  16.390.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Chất liệu:  Hợp kim kẽm, IML
  • Tính năng: Mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, vân tay
Xem thêm
Shopping Cart