Hiển thị 1–30 của 52 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TD 6003 BK Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TD 6003 BK 5400W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Tổng công suất tối đa: 5400W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TDN 603B 2400W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TDN 603B 5400W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2400W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5400W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 5003 X 2700W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 5003 X 5700W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2700W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5700W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 435 mm
  • Kích thước khoét đá: 580 x 415 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 603 X 2700W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 603 X 5700W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2700W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 603A 2700W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Cata TT 603A 5700W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2700W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata T604 A 2300W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata T604 A 6500W Cảm Ứng

  13.860.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái trên: 2300W
  • Công suất vùng hồng ngoại trái dưới: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 6500W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata TN 604A 1800W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 4 Vùng Nấu Cata TN 604A 6000W Cảm Ứng

  11.110.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái trên: 1800W
  • Công suất vùng hồng ngoại trái dưới: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 6000W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Cata TCD 772 2400W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Cata TCD 772 4200W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2400W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Kích thước mặt kính: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Cata TD 3002 BK 1800W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Cata TD 3002 BK 3200W Cảm Ứng

  9.020.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trên: 1800W
  • Công suất vùng hồng ngoại dưới: 1200W
  • Tổng công suất: 3200W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 298 mm
  • Kích thước khoét đá: 490 x 260 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Cata TD 302 1700W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Cata TD 302 2900W Cảm Ứng

  9.394.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trên: 1700W
  • Công suất vùng hồng ngoại dưới: 1200W
  • Tổng công suất tối đa: 2900W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 298 mm
  • Kích thước khoét đá: 500 x 275 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Cata TD 302A 1700W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Cata TD 302A 2900W Cảm Ứng

  9.394.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trên: 1700W
  • Công suất vùng hồng ngoại dưới: 1200W
  • Tổng công suất tối đa: 2900W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 298 mm
  • Kích thước khoét đá: 500 x 275 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata I 6003 BK 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata I 6003 BK 5800W Cảm Ứng

  10.087.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 5800W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 BK 6700W Cảm Ứng

  13.398.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 BK A 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 BK A 6700W Cảm Ứng

  13.398.000
  • Công suất vùng từ trái : 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 WH 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 603 WH 6700W Cảm Ứng

  14.322.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3000W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6030 X 3600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6030 X 7200W Cảm Ứng

  15.169.000
  • Công suất vùng từ trái: 2700W – Booster 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6203 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6203 BK 7200W Cảm Ứng

  13.398.000
  • Công suất vùng từ trái: 2700W – Booster 3600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6303 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 6303 BK 7100W Cảm Ứng

  10.934.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1500W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7100W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 633 7200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 633 7200W Cảm Ứng

  15.169.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2200W – Booster 3100W
  • Công suất vùng từ phải: 2800W – Booster 3600W
  • Tổng công suất tối đa: 7200W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 753 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IB 753 BK 6700W Cảm Ứng

  15.246.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 770 x 390 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IF 6011 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata IF 6011 BK 6700W Cảm Ứng

  19.880.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W- Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 BK 6700W Cảm Ứng

  14.707.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 WH 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Cata ISB 603 WH 6700W Cảm Ứng

  17.556.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2300W- Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 604 BK 2100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 604 BK 6700W Cảm Ứng

  13.860.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1400W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1850W – Booster 2100W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1400W – Booster 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 6304 BK 2300W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IB 6304 BK 7000W Cảm Ứng

  9.240.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1200W – Booster 1500W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W – Booster 2300W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W – Booster 1500W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 7000W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 495 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IF 6002 BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Cata IF 6002 BK 7400W Cảm Ứng

  20.944.000
  • Công suất vùng từ 2 mặt bếp : 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ 2 mặt bếp: 2100W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 6 Vùng Nấu Cata GIGA 750 BK 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 6 Vùng Nấu Cata GIGA 750 BK 11000W Cảm Ứng

  36.960.000
  • Tổng công suất: 11000W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 298 mm
  • Kích thước khoét đá: 500 x 275 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Cata IB 2 PLUS BK 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Cata IB 2 PLUS BK 3700W Cảm Ứng

  10.549.000
  • Kích thước mặt kính: 590 x 350 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 330 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W
  • Tổng ông suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Cata IB 772 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Cata IB 772 6000W Cảm Ứng

  16.632.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6000W
  • Kích thước mặt kính: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Cata IB 302 BK 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Domino Cata IB 302 BK 3500W Cảm Ứng

  9.394.000
  • Công suất vùng từ trên: 1400 W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 3500W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 298 mm
  • Kích thước khoét đá: 500 x 275 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top