Hiển thị 1–30 của 38 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Đảo Chefs EH-R822E3
  Máy hút mùi đảo

  Máy Hút Mùi Đảo Chefs EH-R822E3

  9.675.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 350 x 900 x 350 mm
  • Công suất: 820m3/h
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH896 4000W Cảm Ứng

  17.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 760 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Chefs EH DHL2000A 2000W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Chefs EH-DHL2000A 3400W Cảm Ứng

  6.072.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2000W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Chefs EH DHL311 2200W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Chefs EH-DHL311 3400W Cảm Ứng

  10.792.000
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Chefs EH DHL321 2200W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Chefs EH-DHL321 3400W Cảm Ứng

  7.992.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2000W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 400mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-CBI534 3000W
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-CBI534 5500W Cảm Ứng

  14.320.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5500W
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 720 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH533 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH533 5300W Cảm Ứng

  12.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5300W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 720 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH534 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH534 5500W Cảm Ứng

  12.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5500W
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 720 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH535 2100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH535 5300W Cảm Ứng

  16.992.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1850W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W
  • Tổng công suất tối đa: 5300W
  • Kích thước mặt kính: 620 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH544 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH544 5500W Cảm Ứng

  15.600.000
   • Công suất vùng từ trái: 3000W
   • Công suất vùng từ giữa: 1400W
   • Công suất vùng từ phải: 1800W
   • Tổng công suất tối đa: 5500W

  Kích thước mặt kính: 810 x 430 mm

  • Kích thước khoét đá: 770 x 380 mm

   

 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH545 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH545 3600W Cảm Ứng

  14.232.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH555 4000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH555 6800W Cảm Ứng

  19.600.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 6800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 620 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 550 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH IH566 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Chefs EH-IH566 6700W Cảm Ứng

  20.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1850W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH888 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH888 4000W Cảm Ứng

  18.000.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi CHEFS EH DIH2000A 3400W
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi ChefS EH-DIH2000A 3400W Cảm Ứng

  6.072.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 690 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH220 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH220 4000W Cảm Ứng

  8.400.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH320 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH320 4400W Cảm Ứng

  8.400.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH321 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH321 3400W Cảm Ứng

  7.992.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH326 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH326 3600W Cảm Ứng

  11.840.000
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2070W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2070W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH328 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH328 3600W Cảm Ứng

  11.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp điện từ đôi Chefs EH-DIH32B 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp điện từ đôi Chefs EH-DIH32B 3600W Cảm Ứng

  8.960.000
  • Công suất vùng từ trái: 1600W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 300 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 250 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH343 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH343 3600W Cảm Ứng

  11.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH366 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH366 4800W Cảm Ứng

  15.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH386 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH386 3600W Cảm Ứng

  15.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH666G 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH666G 3700W Cảm Ứng

  12.400.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 720 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH DIH866N 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH866N 3400W Cảm Ứng

  12.720.000
   • n

   • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
   • Công suất vùng từ phải: 1600W
   • Tổng công suất tối đa: 3400W
   • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
   • Kích thước khoét đá: 670 x 330 mm

  \n

 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH888P 4000W
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH888P 4000W Cảm Ứng

  17.200.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH890 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH890 4000W Cảm Ứng

  20.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Canzy CZ 288 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Chefs EH-DIH890N 4000W Cảm Ứng

  20.240.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 760 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Domino Chefs EH DIH32A 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Domino Chefs EH-DIH32A 3400W Cảm Ứng

  8.960.000
  • Công suất vùng từ trên: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 3400W
  • Kích thước mặt kính: 300 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 250 x 480 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top