Hiển thị tất cả 14 kết quả

Bộ lọc
 • Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi D’mestik ML921 DKT 4600W Cảm Ứng

  11.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi D’mestik ML921 DKI 4800W Cảm Ứng

  13.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D'mestik ES753 DKI 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D’mestik ES 753 DKI 6700W Cảm Ứng

  24.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 1800W – Booster 2500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1200W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 770 x 390 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 365 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D'mestik ES603 DKI 2500W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu D’mestik ES603 DKI 6700W Cảm Ứng

  25.500.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1200W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W – Booster 2500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 590 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 550 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi D'mestik ES721 DKI 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi D’mestik ES721 DKI 3600W Cảm Ứng

  19.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 1800W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi D'mestik ES742 DKI 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi D’mestik ES742 DKI 6000W Cảm Ứng

  21.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi D'mestik ML929 DKI 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi D’mestik ML 929 DKI 4800W Cảm Ứng

  17.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi D'mestik ML299 DKI 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi D’mestik ML299 DKI 4800W Cảm Ứng

  14.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi D'mestik ML828 DKI 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi D’mestik ML828 DKI 4800W Cảm Ứng

  13.900.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu D'mestik ES603 DKT 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu D’mestik ES603 DKT 5700W Cảm Ứng

  25.500.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 5700W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 590 mm
  • Kích thước khoét đá: 480 x 550 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu D'mestik ES838 DKT (NA773 IT) 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu D’mestik ES838 DKT (NA773 IT) 6400W Cảm Ứng

  24.500.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster: 3000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W
  • Tổng công suất tối đa: 6400W
  • Kích thước mặt kính: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu D'mestik ML931 DKT 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu D’mestik ML931 DKT 6400W Cảm Ứng

  16.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2200W
  • Công suất vùng từ giữa: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 6400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 780 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 760 x 420 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi D'mestik ES611 DKT 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi D’mestik ES611 DKT 4500W Cảm Ứng

  22.500.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 2500W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 4500W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi D'mestik ES772 DKT 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ hồng ngoại

  Bếp Điện Từ Hồng Ngoại Đôi D’mestik ES772 DKT 3600W Cảm Ứng

  21.500.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1800W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W – Booster: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 695 x 325 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top