Hiển thị 1–30 của 49 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Đảo Giovani G 9268G
  Máy hút mùi đảo

  Máy Hút Mùi Đảo Giovani G 9268G

  12.600.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 900 x 990 x 600 mm
  • Công suất: 1000m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Đảo Giovani G-686WGI
  Máy hút mùi đảo

  Máy Hút Mùi Đảo Giovani G-686WGI

  20.096.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 573 x 1100 x 600 mm
  • Công suất: 1000m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Đảo Giovani GH-9801 SGI
  Máy hút mùi đảo

  Máy Hút Mùi Đảo Giovani GH-9801 SGI

  11.460.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 900 x 800 x 600 mm
  • Công suất: 1000m3/h
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73088 TSC 3700W Cảm Ứng

  24.282.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-367 MAS 4400W Cảm Ứng

  11.837.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73022 TSC 4800W Cảm Ứng

  21.390.250
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Giovani G-33T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Giovani G-33T 5100W Cảm Ứng

  14.170.000
  • Công suất vùng từ trái: 1800W
  • Công suất vùng từ giữa: 1300W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 5100W
  • Kích thước mặt kính: 760 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 730 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Giovani G-390 SD 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Giovani G-390 SD 6400W Cảm Ứng

  22.933.000
  • Tổng công suất tối đa: 6400W
  • Kích thước mặt kính: 760 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Giovani G-44T 1800W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Giovani G-44T 6200W Cảm Ứng

  16.867.500
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1300W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1800W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1300W
  • Tổng công suất tối đa: 6200W
  • Kích thước mặt kính: 592 x 522 mm
  • Kích thước khoét đá: 568 x 498 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-1802 PI 4000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-1802 PI 4000W Cảm Ứng

  3.893.500
  • Công vùng từ trái: 2000W
  • Công vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W.
  • Kích thước mặt kính: 700 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 650 x 360 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-19022 MSD 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-19022 MSD 4000W Cảm Ứng

  11.140.800
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-20166 MSD 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-20166 MSD 4000W Cảm Ứng

  11.140.800
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-20168 MAS 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-20168 MAS 4000W Cảm Ứng

  10.614.400
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-20868 MAS 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-20868 MAS 4000W Cảm Ứng

  11.060.800
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-2168 MLI 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-2168 MLI 4000W Cảm Ứng

  11.060.800
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% năng lượng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi GiovaniG-2288MTC 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-2288 MTC 4000W Cảm Ứng

  11.060.800
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-2299 MAS 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-2299 MAS 4000W Cảm Ứng

  11.140.800
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm 30% điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-22T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-22T 4000W Cảm Ứng

  12.220.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-242T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-242T 4000W Cảm Ứng

  7.670.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 690 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 635 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-252T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-252T 4000W Cảm Ứng

  6.409.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000 W
  • Công suất vùng từ phải: 2000 W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 690 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 635 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-262T 1800W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-262T 3600W Cảm Ứng

  9.483.500
  • Công suất vùng từ trái: 1800 W
  • Công suất vùng từ phải: 1800 W
  • Tổng công suất tối đa: 3600 W
  • Kích thước mặt kính: 690 x 440 mm
  • Kích thước khoét đá: 662 x 392 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-270 SD 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-270 SD 3600W Cảm Ứng

  19.380.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 700 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 335 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-270TC 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-270 TC 3600W Cảm Ứng

  19.380.000
  • Công suất vùng từ trái: 1500W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1400W – Booster 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 700 x 400 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 335 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-272T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-272T 4000W Cảm Ứng

  7.670.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000 W
  • Công suất vùng từ phải: 2000 W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-282T 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-282T 4000W Cảm Ứng

  7.787.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Kích thước mặt kính: 680 x 380 mm
  • Kích thước khoét đá: 655 x 355 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-555 MAS 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-555 MAS 4000W Cảm Ứng

  12.120.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-6888D 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-6888 DIH 4000W Cảm Ứng

  11.940.800
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani G999S 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani G-999S 4000W Cảm Ứng

  11.140.800
  • Công suất bếp trái: 2000 W
  • Công suất bếp phải: 2000 W
  • Tổng công suất tối đa 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73026 TSC 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Giovani GC-73026 TSC 3700W Cảm Ứng

  21.390.250
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính : 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá : 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đơn Giovani G-188TC MAS 2500W Cảm Ứng
  Bếp điện mini

  Bếp Điện Từ Đơn Giovani G-188 TC MAS 2500W Cảm Ứng

  2.262.000
  • Tổng công suất tối đa: 2500W
  • Kích thước mặt kính: 302 x 392 mm
  • Kích thước mặt kính: 760 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 370 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top