Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bộ lọc
 • Máy xông hơi khô

  Máy Xông Hơi Khô 4KW Gunsan GSS4KW

  8.500.000
  • Công suất máy: 4 KW
  • Bảo hành lên tới 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi ướt

  Máy Xông Hơi Ướt 4KW Gunsan GS4KW

  7.080.000
  • Công suất máy: 4 KW
  • Bảo hành thân vỏ các linh kiện điện tử trong vòng 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi ướt

  Máy Xông Hơi Ướt 10.5KW Gunsan GS10.5KW

  11.100.000
  • Công suất máy: 10.5 KW
  • Bảo hành thân vô và các linh kiện điện tử trong vòng 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi khô

  Máy Xông Hơi Khô 10.5KW Gunsan GSS10.5KW

  12.600.000
  • Công suất máy: 10.5 KW
  • Bảo hành lên tới 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi khô

  Máy Xông Hơi Khô 7.5KW Gunsan GSS7.5KW

  9.600.000
  • Công suất máy: 7.5 KW
  • Bảo hành thân vỏ và các linh kiện điện tử 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi ướt

  Máy Xông Hơi Ướt 9KW Gunsan GS9KW

  8.800.000
  • Công suất máy: 9 KW
  • Bảo hành thân vỏ và các linh kiện điện tử trong vòng 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi khô

  Máy Xông Hơi Khô 9KW Gunsan GSS9KW

  10.600.000
  • Công suất máy: 9 KW
  • Bảo hành thân vỏ và các linh kiện điện tử trong vòng 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi ướt

  Máy Xông Hơi Ướt 6KW Gunsan GS6KW

  7.900.000
  • Công suất máy: 6 KW
  • Bảo hành thân vỏ 3 năm, linh kiện điện tử 1 năm
 • Máy xông hơi khô

  Máy Xông Hơi Khô 6KW Gunsan GSS6KW

  9.100.000
  • Công suất máy: 6 KW
  • Bảo hành thân vỏ và các linh kiện điện tử 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi ướt

  Máy Xông Hơi Ướt 12KW Gunsan GS12KW

  11.500.000
  • Công suất máy: 12 KW
  • Bảo hành thân vỏ và các linh kiện điện tử trong vòng 12 tháng
 • Máy xông hơi khô

  Máy Xông Hơi Khô 12KW Gunsan GSS12KW

  12.800.000
  • Công suất máy: 12 KW
  • Bảo hành thân vỏ và các linh kiện điện tử trong vòng 12 tháng
  • Giá chưa bao gồm phụ kiện: Thêm bộ phụ kiện + 1.000.000 vnđ/bộ
 • Máy xông hơi ướt

  Máy Xông Hơi Ướt 7.5KW Gunsan GS7.5KW

  8.300.000
  • Công suất máy: 7.5 KW
  • Bảo hành thân vỏ 3 năm, linh kiện điện tử 1 năm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top