Hiển thị tất cả 17 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Âm Tủ Lorca TA 3005C-70
  Máy hút mùi âm tủ

  Máy Hút Mùi Âm Tủ Lorca TA 3005C-70

  3.200.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 175 x 280 mm
  • Công suất: 700m3/h
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Âm Tủ Lorca TA 3005P
  Máy hút mùi âm tủ

  Máy Hút Mùi Âm Tủ Lorca TA 3005P

  3.200.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 175 x 280 mm
  • Công suất: 700m3/h
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Lorca LCI 365 VN 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Lorca LCI 365 VN 5600W Cảm Ứng

  14.890.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1800W – Booster 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 5600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Lorca LCI 309 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Lorca LCI-309 6400W Cảm Ứng

  25.780.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2600W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ giữa: 1400W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 6400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Lorca LCI 360 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Lorca LCI-360 6000W Cảm Ứng

  25.850.000
  • Công suất vùng từ trái: 1400W – Booster: 2200W
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster: 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2600W – Booster: 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 6000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 600 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 555 x 485 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 829 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 829 6000W Cảm Ứng

  19.850.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 770 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 720 x 420 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 877 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 877 4600W Cảm Ứng

  13.790.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster: 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster: 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4600W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 806 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI-806 Plus 4800W Cảm Ứng

  12.390.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 809 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI-809 3700W Cảm Ứng

  21.930.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 685 x 355 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 809D 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI-809D 3700W Cảm Ứng

  26.240.000
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 809P 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI-809P 3700W Cảm Ứng

  23.890.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 816 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI-816 4800W Cảm Ứng

  12.500.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 866 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI-866 2400W Cảm Ứng

  12.590.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất tối đa: 2400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI 918 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca LCI-918 4000W Cảm Ứng

  16.930.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 670 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca TA 1006C 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca TA 1006C 4000W Cảm Ứng

  7.880.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Lorca TA 1008VN 2400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Lorca TA-1008VN 4800W Cảm Ứng

  9.590.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster: 2400W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster: 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 420 mm
  • Kích thước khoét đá: 675 x 395 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đơn Lorca TA 1018C 2200W Cảm Ứng
  Bếp điện mini

  Bếp Điện Từ Đơn Lorca TA-1018C 2200W Cảm Ứng

  2.280.000
  • Tổng công suất tối đa: 2200W
  • Kích thước mặt kính: 400 x 310 mm
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top