Hiển thị 1–30 của 45 kết quả

Bộ lọc
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Âm Bàn Malloca LIFT-K6008
  Máy hút mùi âm bàn

  Máy Hút Mùi Âm Bàn Malloca LIFT-K6008

  38.675.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước máy (NxCxS): 860 x (741-1051) x 368 mm
  • Công suất: 850m3/h
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Malloca MH 02IS 3800W Cảm Ứng

  17.347.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 380 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 325 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Malloca MH 03R 2300W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Malloca MH 03R 5400W Cảm Ứng

  15.189.000
  • Công suất vùng hồng ngoại trái trên: 1200W
  • Công suất vùng hồng ngoại trái dưới: 1900W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 2300W
  • Tổng công suất tối đa: 5400W
  • Kích thước mặt kính: 600 x 500 mm
  • Kích thước khoét đá: 555 x 435 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Malloca MR 593 2700W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại 3 Vùng Nấu Malloca MR 593 5700W Cảm Ứng

  15.189.000
  • Công suất vùng từ trái: 2700W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1200W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 5700W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Malloca MDH 02R 1800W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Domino Malloca MDH 02R 3000W Cảm Ứng

  7.943.100
  • Công suất vùng hồng ngoại trên: 1800W
  • Công suất vùng hồng ngoại dưới: 1200W
  • Tổng công suất tối đa: 3000W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 300 mm
  • Kích thước khoét đá: 485 x 265 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Malloca MH02R 1900W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Malloca MH02R 3700W Cảm Ứng

  14.068.500
  • Công suất vùng hồng ngoại trái: 1900W
  • Công suất vùng hồng ngoại phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 380 mm
  • Kích thước khoét đá: 690 x 320 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Malloca MR 732 2400W Cảm Ứng
  Bếp hồng ngoại

  Bếp Điện Hồng Ngoại Đôi Malloca MR 732 4400W Cảm Ứng

  16.268.000
  • Công suất vùng từ trái: 3900W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 415 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 03I 2200W Cảm ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 03I 5600W Cảm Ứng

  17.347.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 5600W
  • Kích thước mặt kính: 580 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 530 x 475 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 03I N 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 03I N 5600W Cảm Ứng

  16.085.400
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 5600W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 530 x 475 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 03IS 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 03IS 6600W Cảm Ứng

  19.505.000
  • Công suất vùng từ trái: 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 6600W
  • Kích thước mặt kính: 800 x 380 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 330 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 5903 I 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MH 5903 I 6500W Cảm Ứng

  11.412.500
  • Công suất vùng từ trái trên: 1800W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 6500W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 565 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MI 593B 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MI 593B 4900W Cảm Ứng

  18.260.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W
  • Tổng công suất tối đa: 4900W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 545 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MI 593W 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Malloca MI 593W 4900W Cảm Ứng

  18.260.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1500W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1200W
  • Tổng công suất tối đa: 4900W
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 545 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 864 LI 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 864 LI 7400W Cảm Ứng

  68.475.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2100W – Booster: 3000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2100W – Booster: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1600W – Booster: 1850W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W – Booster: 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 860 x 530 mm
  • Kích thước khoét đá: 810 x 495 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 904 SLIM Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca HIH 904 SLIM 7400W Cảm Ứng

  82.170.000
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 870 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 860 x 495 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MH-04I BM 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MH-04I BM 6800W Cảm Ứng

  21.912.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1600W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1600W
  • Công suất vùng từ phải trên: 2000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W
  • Tổng công suất tối đa: 6800W
  • Kích thước mặt kính: 770 x 510 mm
  • Kích thước khoét đá: 725 x 475 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MI-784 ITG 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca MI-784 ITG 7400W Cảm Ứng

  29.050.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 2100W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1600W – Booster 1850W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1600W – Booster 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 780 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 740 x 480 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca Versatis Concept 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Malloca Versatis Concept 7400W Cảm Ứng

  • Công suất vùng từ trái trên: 1400W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 1400W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 7400W
  • Kích thước mặt kính: 2400 x 1100 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Domino Malloca MDH-02I 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Domino Malloca MDH-02I 3800W Cảm Ứng

  9.130.000
  • Công suất vùng từ trên: 2000W
  • Công suất vùng từ dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 520 x 300 mm
  • Kích thước khoét đá: 475 x 250 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Malloca MH 02I 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Malloca MH 02I 3800W Cảm Ứng

  15.749.250
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 380 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 325 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Malloca MH 02I D 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Malloca MH 02I D 3800W Cảm Ứng

  16.114.450
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3800W
  • Kích thước mặt kính: 720 x 380 mm
  • Kích thước khoét đá: 660 x 325 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Malloca MI 732 SL 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Malloca MI 732 SL 3600W Cảm Ứng

  19.505.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ phải: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3600W
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 672 x 337 mm
 • Mặt Trước Lò Hấp Điện Tử Có Nướng Malloca MST-LX12 45 Lít Âm Tủ
  Lò hấp

  Lò Hấp Điện Tử Có Nướng Malloca MST-LX12 45 Lít Âm Tủ

  44.000.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 567 x 455 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 600 x 458 mm
  • Dung tích tối đa: 45 lít
  • Công suất hấp: 3000W
  • Tính năng chính: Hấp, Nướng
 • Mặt Trước Lò Hấp Điện Tử Malloca MST35-IX03 35 Lít Âm Tủ
  Lò hấp

  Lò Hấp Điện Tử Malloca MST-35CP 35 Lít Âm Tủ

  19.800.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 434 x 455 mm
  • Kích thước khoét đá (NxCxS): 568 x 455 x 550 mm
  • Dung tích tối đa: 35 lít
  • Công suất hấp: 2060W
  • Tính năng chính: Hấp, hâm nóng, rã đông.
 • Mặt Trước Lò Hấp Điện Tử Malloca MST-48CP 48 Lít Âm Tủ
  Lò hấp

  Lò Hấp Điện Tử Malloca MST-48CP 48 Lít Âm Tủ

  20.800.000
  • Kích thước máy: 595 x 455 x 532 mm
  • Kích thước khoét tủ: 564 x 450 x 550 mm
  • Dung tích tối đa: 48 lít
  • Công suất hấp: 2060W
  • Tính năng chính: rã đông, hấp, đối lưu
 • Mặt Trước Lò Hấp Điện Tử Malloca MST35-IX03 35 Lít Âm Tủ
  Lò hấp

  Lò Hấp Điện Tử Malloca MST35-IX03 35 Lít Âm Tủ

  18.200.000
  • Kích thước máy: 594 x 455 x 486 mm
  • Kích thước khoét tủ: 565 x 465 x 496 mm
  • Dung tích tối đa: 35 lít
  • Công suất hấp: 1950W
  • Tính năng chính: Hấp, đối lưu, rã đông
 • Mặt Trước Lò Nướng Cơ Malloca MOV-656 ECO Âm Tủ 75 Lít 3000W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Cơ Malloca MOV-656 ECO Âm Tủ 75 Lít 3000W

  12.210.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 595 x 575 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 595 x 600 mm
  • Dung tích tối đa: 75 lít
  • Công suất nướng: 3000W
  • Tính năng chính: Hâm nóng, đối lưu, nướng, rã đông.
 • Mặt Trước Lò Nướng Cơ Malloca MOV-659 PGR Âm Tủ 65 Lít 3000W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Cơ Malloca MOV-659 PGR Âm Tủ 65 Lít 3000W

  23.000.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 595 x 575 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 595 x 600 mm
  • Dung tích tối đa: 65 lít
  • Công suất nướng: 3000W
  • Tính năng chính: Hâm nóng, đối lưu, nướng, rã đông.
 • Mặt Trước Lò Nướng Cơ Malloca MOV-659I Âm Tủ 70 Lít 3000W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Cơ Malloca MOV-659I Âm Tủ 70 Lít 3000W

  19.800.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 595 x 575 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 595 x 600 mm
  • Dung tích tối đa: 70 lít
  • Công suất nướng: 3000W
  • Tính năng chính: Hâm nóng, đối lưu, nướng, rã đông.
 • Mặt Trước Lò Nướng Cơ Malloca MOV-659S Âm Tủ 70 Lít 3000W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Cơ Malloca MOV-659S Âm Tủ 70 Lít 3000W

  22.400.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 595 x 575 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 595 x 600 mm
  • Dung tích tối đa: 70 lít
  • Công suất nướng: 3000W
  • Tính năng chính: Hâm nóng, đối lưu, nướng, rã đông.
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top