Hiển thị 1–30 của 37 kết quả

Bộ lọc
 • Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1088 EG 4000W Cảm Ứng

  20.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Spelier SPF 938I 2100W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Spelier SPF 938I 5500W Cảm Ứng

  19.600.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1850W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 1850W
  • Công suất vùng từ phải: 2100W
  • Tổng công suất tối đa: 5500W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 500 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Spelier SPM 938I 2000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 3 Vùng Nấu Spelier SPM 938I 5800W Cảm Ứng

  13.760.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W
  • Công suất vùng từ giữa: 1800W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W
  • Tổng công suất tối đa: 5800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 780 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 750 x 420 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Spelier SPM 948I 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ 4 Vùng Nấu Spelier SPF 948I 6700W Cảm Ứng

  24.650.000
  • Công suất vùng từ trái trên: 1850W
  • Công suất vùng từ trái dưới: 3000W
  • Công suất vùng từ phải trên: 3000W
  • Công suất vùng từ phải dưới: 1850W
  • Tổng công suất tối đa: 6700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 590 x 520 mm
  • Kích thước khoét đá: 560 x 490 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Domino Spelier SPM 660I 1800W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Domino Đôi Spelier SPM 660I 3300W Cảm Ứng

  7.120.000
  • Công suất vùng từ trên: 1500W
  • Công suất vùng từ dưới: 1800W
  • Tổng công suất tối đa: 3300W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 520 x 290 mm
  • Kích thước khoét đá: 490 x 260 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1089 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC 1089 3700W Cảm Ứng

  23.800.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC 928C 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC 928C 3700W Cảm Ứng

  19.975.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 390 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1088 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1088 3700W Cảm Ứng

  22.865.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1089 EG 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1089 EG 4000W Cảm Ứng

  22.780.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1188 3700W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC1188 4000W Cảm Ứng

  23.375.000
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3700W
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3700W
  • Tổng công suất tối đa: 4000W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 710 x 410 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC928 PLUS 3000W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE IC928 PLUS 3700W Cảm Ứng

  20.315.000
  • Công suất vùng từ trái: 2300W – Booster 3000W
  • Công suất vùng từ phải: 2300W – Booster 3000W
  • Tổng công suất tối đa: 3700W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPE 528I PLUS 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 528I PLUS 4800W Cảm Ứng

  12.640.000
  • Công suất vùng từ trái: 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 728I PLUS 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 728I PLUS 4400W Cảm Ứng

  8.720.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 729I PLUS 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 729I PLUS 4400W Cảm Ứng

  10.560.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 730K 4400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 730K 4400W Cảm Ứng

  8.480.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 736K 4400W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 736K 4400W Cảm Ứng

  11.840.000
  • Công suất vùng từ trái: 2000W – Booster 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2000W – Booster 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 828I PLUS 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 828I PLUS 5200W Cảm Ứng

  11.600.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 2600W
  • Tổng công suất tối đa: 5200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 928I PLUS 2200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 928I PLUS 4400W Cảm Ứng

  9.200.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4400W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 958LT 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 958LT 5200W Cảm Ứng

  11.040.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 2600W
  • Tổng công suất tối đa: 5200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 968I 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 968I 4800W Cảm Ứng

  13.520.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 980I PLUS 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 980I PLUS 4800W Cảm Ứng

  11.120.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W
  • Tổng công suất tối đa: 4800W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 988I PLUS 2600W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM 988I PLUS 5200W Cảm Ứng

  12.400.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 2600W
  • Tổng công suất tối đa: 5200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM-T71K 4200W Cảm Ứng
  Bếp từ

  Bếp Điện Từ Đôi Spelier SPM-T71K 4200W Cảm Ứng

  11.120.000
  • Công suất vùng từ trái: 2200W – Booster 2600W
  • Công suất vùng từ phải: 2200W – Booster 2400W
  • Tổng công suất tối đa: 4200W
  • Inverter tiết kiệm điện năng.
  • Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
  • Kích thước khoét đá: 700 x 400 mm
 • Mặt Trước Lò Nướng Điện Tử Spelier SPB 73 EU Âm Tủ 73 Lít 2900W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Điện Tử Spelier SPB 73 EU Âm Tủ 73 Lít 2900W

  28.000.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 595 x 570 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 580 x 600 mm
  • Dung tích tối đa: 73 lít
  • Công suất nướng: 2900W
  • Tính năng chính: Nướng, hâm nóng, rã đông, đối lưu, nấu.
 • Mặt Trước Lò Nướng Điện Tử Spelier SPB 80 PYR/BLACK Âm Tủ 80 Lít 2900W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Điện Tử Spelier SPB 80 PYR/BLACK Âm Tủ 80 Lít 2900W

  32.000.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 595 x 575 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 580 x 600 mm
  • Dung tích tối đa: 80 lít
  • Công suất nướng: 2900W
  • Tính năng chính: Nướng, hâm nóng, rã đông, đối lưu, nấu.
 • Mặt Trước Lò Nướng Điện Tử Spelier SPB 868 IT Âm Tủ 72 Lít 3200W
  Lò nướng âm tủ

  Lò Nướng Điện Tử Spelier SPB 868 IT Âm Tủ 72 Lít 3200W

  24.000.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 595 x 595 x 575 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 348 x 670 x 600 mm
  • Dung tích tối đa: 72 lít
  • Công suất nướng: 3200W
  • Tính năng chính: Nướng, hâm nóng, rã đông, đối lưu, nấu.
 • Mặt Trước Lò Vi Sóng Điện Tử Có Nướng Spelier SP 8206EU 25 Lít Âm Tủ
  Lò vi sóng có nướng

  Lò Vi Sóng Cơ Có Nướng Spelier SP 8206EU 25 Lít Âm Tủ

  7.000.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 594 x 459 x 388 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 560 x 390 x 500 mm
  • Dung tích tối đa: 25 lít
  • Công suất vi sóng: 900W
  • Công suất nướng: 1000W
  • Tính năng chính: Hâm nóng, nấu, nướng, rã đông
 • Mặt Trước Lò Vi Sóng Điện Tử Có Nướng Spelier SP 8213EU 25 Lít Âm Tủ
  Lò vi sóng có nướng

  Lò Vi Sóng Điện Tử Có Nướng Spelier SP 8213EU 25 Lít Âm Tủ

  8.000.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 594 x 459 x 388 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 600 x 500 x 400 mm
  • Dung tích tối đa: 25 lít
  • Công suất vi sóng: 900W
  • Công suất nướng: 1000W
  • Tính năng chính: Hâm nóng, nấu, nướng, rã đông
 • Mặt Trước Máy Hút Mùi Chữ T Spelier SP 106
  Máy hút mùi chữ T

  Máy Hút Mùi Chữ T Spelier SP 106

  7.565.000
  Được xếp hạng 0 5 sao
  • Kích thước (NxCxS): 700 x 952 x 500 mm
  • Công suất: 1023m3/h
 • Mặt Trước Máy Rửa Chén Bát Độc Lập 13 Bộ Spelier SP 775DW-B
  Máy rửa chén bát độc lập

  Máy Rửa Chén Bát Độc Lập 13 Bộ Spelier SP 775DW-B

  25.200.000
  • Kích thước máy (NxCxS): 600 x 806 x 600 mm
  • Kích thước khoét tủ (NxCxS): 605 x 810 x 605 mm
  • Dung tích tối đa: 13 bộ
  • Tính năng chính: Rửa, Sấy
  • Công nghệ: Turbo Drying, X – Wash, Eco Wate, Super Slience, Ultrasonic
Xem thêm
Shopping Cart

Giá

Đánh giá

Scroll to Top